Ključić oko vrata lektira 4

KLJUČIĆ OKO VRATA pisac Nikola Pulić
Kratak sadržaj:
Živjela jedna curica po imenu Maja. Ona je htjela postati ključonošom . Baka joj je kupila ključ. Jednoga dana Maja i Suzana išli su u dućan i sreli Stanka koji se smrzavao. Odvele su ga kući. Kada su se vraćale vidjele su Stanka i Miru kako se tuku. Pomirili su se. Maja je jednog jutra čekala baku. Izašla je van i vidjala nakog nepoznatog čovjeka u crnom. Ona je preslikala ključ na sapun i lopov je otišao. Mama je rekla Maji da taj čovjek može pokvariti ključ i otvoriti vrata. Zvali su policiju i policija je uhvatila tog čovjeka. Kad se sve to završilo Stanko i Mira viđali su prikolicu. Miro je otključao prikolicu

svojim ključem i ušli su unutra. Zaglavili su se. Osjetili su drndanje i kad je to prestalo počeli su lupati po vratima. Prikolicu je otvorio neki radnik i dao im 10 kn da se vrate autobusom u svoje naselje. Prošlo je nekoliko dana i Maja je  otišla u šetnju. Srela je Suzanu, Miru i Stanka. Miro ih je sve pozvao u jagode, a Stanko je pozvao Maju i Suzanu na svoj rođendan i svu drugu djecu.
Redoslijed događaja:
1. Maja bez ključeva
2. Maja sanja ključeve
3. Dolazak jeseni
4. Zamjenjeni ključevi
5. Traženje ključeva
6. Zabava u luna-parku
7. Lopov
8. Dolazak proljeća
9. Pjesmica za prvi svibnja
10. Lisica ugriza Amona
11. Upoznavanje Stankovog tat

Glavni likovi: Maja, Suzana, Stanko i Miroslav

Analiza likova:
Maja – Dobra, plašljiva, ljutita, ne želi nikome nanijeti zlo.
Suzana – Hrabra, znatiželjna, poštena, dobra je prijateljica.
Stanko – Mudar, dosjetljiv, bojažljiv, pošten.
Miroslav – Ljutit, boji se policije. Sebičan je i izaziva prijatelje

Mjesto radnje: Škola, vrt, luna-park…
Vrijeme radnje:Ljeto

Pouka:
Ovo nas djelo poučava da čuvamo svoje stvari i da ne govorimo stranim i nepoznatim ljudima da smo sami u kući. Djeca su najsigurnija kad su s odraslima.

Bilješke o piscu:
Nikola Pulić Rodio se u Bićinama 1926., nedaleko od rijeke Krke i Prukljana gdje je proveo djetinjstvo. Rodni kraj napustio je za vrijeme rata, ali životna nit neraskidivo ga veže za zavičajem. Nakon rata došao je u Zagreb gdje je djelovao kao profesionalni književnik. Pisao je romane, pripovijetke, putopise, drame i filmske scenarije. Uz brojne knjige za odrasle, objavio je i niz knjiga za mladež.