8 Razred


VIII. RAZRED
(izabrati 9 djela, obavezna prva tri)

1. Dinko Šimunović: Alkar
2. Slavko Kolar: Breza
3. Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale
4. Ernest Hemingway: Starac i more
5. August Šenoa: Prosjak Luka ili Branka
6. Dnevnik Ane Frank
7. Ephraim Kishon: Kod kuće je najgore
8. Višnja Stahuljak: Don od Tromeđe ili Zlatna vuga
9. Marija Jurić Zagorka: Kći Lotršćaka
10. Sunčana Škrinjarić: Ulica predaka ili Čarobni prosjak
11. Đuro Sudeta: Mor
12. William Shakespeare: Romeo i Julija
13. Pero Budak: Mećava
14. Silvija Šesto: Debela ili Vanda ili Tko je ubio Pašteticu
15. Nada Mihelčić: Bilješke jedne gimnazijalke
16. Maja Brajko Livaković: Kad pobijedi ljubav
17. Sanja Pilić: O mamama sve najbolje ili Sasvim sam popubertetio
18. Vladan Desnica: Pravda
19. Mate Balota: Tijesna zemlja
20. Eugen Kumičić: Sirota ili Začuđeni svatovi
21. Tomislav Milohanić: Deštini i znamenje
22. Miroslav Krleža: Djetinjstvo
23. Ivan Goran Kovačić: Pripovijetke
24. Karl Bruckner: Sadako hoće živjeti
25. Josip Laća: Grand hotel
26. Goran Tribuson: Legija stranaca ili Rani dani ili Ne dao Bog većeg zla
27. Zlatko Krilić: Krik
28. Milena Mandić: Pokajnik
29. Antoine de Saint Exupery: Mali princ
30. Richard Bach: Galeb Jonathan Livingston
31. Nancy Farmer: Kuća škorpiona
32. Nick Hornby: Sve zbog jednog dječaka
33. Michael Ende: Momo ili Beskrajna priča


Popis lektira BiH
01. Abdulah Sidran: Sjećaš li se Doli Bel
02. Dinko Šimunović: Priče (izbor)
03. Antun Branko Šimić: Pjesme (izbor)
04. Desanka Maksimović: Pjesme i priče (izbor)
05. Risto Trifković: Priče (izbor)
06. J. D. Selindžer: Lovac u žitu
07. Anton Pavlović Čehov: Novele
08. Lav Nikolajevič Tolstoj: Hadži Murat
09. Volt Vitmen: Vlati trave
10. Zija Dizdarević: Pripovijetke
11. Miljenko Jergović: Mama Leone
12. Edgar Alan Po: Pripovijetke
13. Dario Džamonja: Priče
14. Duško Trifunović: Tumač tiranije
15. Ernest Hemingvej: Starac i more
16. Danilo Kiš: Rani jadi
17. Derviš Sušić: Veliki vezir